OSONA PLZEŇ, a.s.OSONA PLZEŇ, a.s. OSONA PLZEŇ, a.s. nástavby nástavby

KARLOVY VARY - PLZEŇ

- přijíždíme po silnici č. 20 až do města Plzeň

- jedeme ve směru  CENTRUM (na velké světelné křižovatce odbočujeme vpravo) 
- dále pokračujeme stále po hlavní silnici - směr  KLATOVY
- na světelné křižovatce za Nám. T. G. M. (malé náměstí s kašnou po levé straně) odbočujeme vlevo - směr  SLOVANY
- dále se držíme směru SLOVANY
  (po hlavní silnici směrem na most  - 1. menší světelnou křižovatku na konci mostu projíždíme rovně - po hlavní silnici, na 2. světelné křižovatce odbočujeme vpravo 
- dále po hlavní silnici až ke kruhovému objezdu - objíždíme o 180° - držíme se tramvajových kolejí

- křižovatka před konečnou tramvaje č. 2 - z pravé strany se zde připojují koleje od vozovny tramvají - odbočujeme vpravo do Slovanské aleje (proti směru kolejí z vozovny)
- přijíždíme k firmě OSONA PLZEŇ a.s.