OSONA PLZEŇ, a.s.OSONA PLZEŇ, a.s. OSONA PLZEŇ, a.s. nástavby nástavby

VÝROBNÍ KAPACITY

Výrobní středisko
Výrobní středisko zaujímá ve struktuře společnosti OSONA PLZEŇ a.s. jednu z jejích hlavních částí.
Samotná výroba probíhá ve dvou halách o zastavěné ploše přes 3000 m². Součástí je také velká rozloha zpevněné plochy pro externí skladování, úschovu nových podvozků pro osazení nástavbami a manipulační prostory.
V lakovacích kabinách je možné pracovat s nástavbami až návěsové velikosti (14m). Při přípravě součástí k vlastní kompletaci nástaveb spolupracuje středisko strojního opracování kovů s kompletním strojním vybavením.
Technická podpora, která zodpovídá za chod výrobního střediska OSONA PLZEŇ a.s., je vedoucí střediska, mistři, konstrukční oddělení, technická příprava výroby a oddělení materiálového zásobování, skladů a dopravy.
O naplnění těchto výrobních kapacit smluvními zakázkami se stará zakázková kancelář pod vedením obchodního ředitele.

     

Oddělení konstrukce a technické přípravy výroby, kontrola jakosti
Konstrukční oddělení výrobního střediska používá moderní softwarové vybavení a pomocí modelovacího programu SolidWorks vytváří kvalitní výkresovou dokumentaci.Jednotlivé případné kolizní situace na výrobcích  jsou namodelovány,propočítány a tato činnost je jednou z důležitých částí pro bezporuchový provoz výrobků.
Pro minimalizování reklamačních událostí a závad na výrobcích je velmi přínosné přísné dodržování zásad kontrolního systému jakosti ISO 9001, jehož certifikát firma OSONA PLZEŇ a.s. již dlouhodobě vlastní a pravidelně obhajuje.Jmenovaní inspektoři jakosti a jejich mezioperační a konečné kontroly kladně ovlivňují celkový výsledek výrobního procesu.

 pracoviště konstrukce a technické
přípravy

 
  

 pracoviště konstrukce a technické
přípravy

 


Výrobní hala na stavbu panelových skříní všech kategorií
Podle objednání je možná realizace kompletní sady skříňových nástaveb. Od malých rozvážkových pekařských až po velkoobjemové panelové mrazící a chladírenské nástavby s osvědčením tepelné prostupnosti.

 Pracoviště kompletace panelových
nástaveb

 
  

 Pracoviště kompletace panelových
nástaveb

 
  

 Pracoviště kompletace panelových
nástaveb

 


Velká výrobní hala na výrobu ostatních druhů nástaveb
Standardní i vyloženě jednoúčelové nástavby přesně podle požadavku zákazníka. V současné době již mezi standardní druh nástaveb patří přepravníky nápojů a sklápěče na všechny značky podvozků.
Na této výrobní dílně probíhá také dostavba návěsů valníkového i skříňového typu.

 Velká hala výroby nástaveb

 
  

 Velká hala výroby nástaveb

 
  

 Velká hala výroby nástaveb

 


Pracoviště formátování desek (podlahy, vnitřní obložení apod.)
Nové vybavení od holandské firmy Elcon zajišťuje přesné a kvalitní vertikální formátování všech druhů deskového materiálu o max. rozměrech 2150mm x 3000mm.

 Centrum formátování deskového
materiálu

 
  

 Centrum formátování deskového
materiálu

 


Prostor pro přípravu a formátování kovového materiálu
Výroba dílů se uskutečňuje v oddělených prostorech.
K dispozici je 4 metrový ohraňovací lis a nové tabulové nůžky.
Pro zakracování tyčových materiálů se používají strojní pásové pily a mobilní plazmové hořáky Cobola.

 Tabulové nůžky a ohraňovací lis

 
  

 Nářezové pásové pily

 


Sklady a materiálové zásobování
Vedoucí materiálového zásobování úzce spolupracuje s konstrukčním oddělením a vedoucím střediska a společně tvoří prostředí pro co nejrychlejší reakci na jednotlivé požadavky potencionálního zákazníka. V dnešní době je vedle celkové ceny a kvality důležitá také rychlost samotné realizace zakázky. K tomuto jsou využívány velké skladovací prostory vnitřní i externí.

 Externí skladovací prostory

   
 

 Externí sklad hutního materiálu

  

 Externí sklad tyčového materiálu

 

 Vnitřní dvoupatrový regálový sklad

 


Nová pracoviště
Výrobní prostory byly posíleny o kompletní nově vybudovanou dílnu, kde se v současné době provádějí opravy velkých havarovaných nástaveb.

 Přestavba sklápěcí nástavby

 


Svařování ušlechtilých materiálů (nerezová ocel, hliníkové slitiny)
Pro svařování nerezových ocelí pro výrobu portálů nástaveb a svařování hliníkových slitin se používají stroje Migatronic Flex 4000 a 5000. Kvalitu odvedené práce zajišťují pracovníci s úředními zkouškami na tento druh svařování, kteří v pravidelných intervalech absolvují přezkoušení v atestovaných svářečských zařízeních.

 Svařování nerezo-
vých rámů dveří